برای بررسی به مجلس ارائه شد؛

سوال 15 نماینده مجلس از وزیر آموزش و پرورش درباره انتصابات این وزارتخانه

مجلس

سوال ملی 15 نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر آموزش و پرورش به دلیل انتصابات وی در وزارتخانه، برای بررسی به مجلس ارائه شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی 15 نماینده از وزیر آموزش و پرورش درخصوص انتصاب مدیران در این وزارتخانه بدون رعایت شایسته سالاری از سوی هیأت مدیره اعلام وصول شد.