احمدی در تذکری شفاهی مطرح كرد:

كمبود مشكل آب در 70 درصد روستاهای داراب و زرین دشت

مجلس

احمدی در راستای ارتقای نیروی انتظامی شهرستان‌های داراب و زرین دشت با توجه به موقعیت‌های جغرافیایی این مناطق به وزیر کشور تذکرداد.

70درصد روستاهای شهرستان‌های داراب و زرین دشت با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نبی‌الله احمدی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی در راستای ارتقای نیروی انتظامی شهرستان‌های داراب و زرین دشت با توجه به موقعیت‌های جغرافیایی این مناطق به وزیر کشور تذکرداد.

نماینده داراب و زرین دشت همچنین به وزرای جهاد کشاورزی و نیرو نسبت به کمبود سوخت، کود وکمبود آب آشامیدنی در 70درصد روستاهای داراب و زرین دشت تذکر داد

کد N177355