گزارش تفریغ بودجه 91 در مجلس قرائت شد

سیاسی

رییس دیوان محاسبات کشور با حضور در مجلس شورای اسلامی، خلاصه گزارش تفریغ بودجه 1391 را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، امین‌حسین رحیمی گفت: بر اساس اصل 55 قانون اساسی بیست و چهارمین گزارش دیوان محاسبات که در خصوص تفریغ بودجه 1391 است را به موقع تقدیم مجلس کردیم.

رییس دیوان محاسبات کشور افزود: گزارش تفریغ بودجه را در سه سطح مشتمل بر گزارش تفریغ بندها شامل دریافت‌ها و پرداخت‌ها است تهیه کردیم. همچنین گزارش تفریغ دستگاهی به تفکیک شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه و گزارش تفریغ استانی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه گزارش کامل تفریغ بودجه 476 صفحه است، گفت: تاثیر بودجه بر شاخص‌های کلان از جمله نرخ بیکاری، اشتغال، تورم، میزان سرمایه‌گذاری و واردات و صادرات مبنای خوبی برای پژوهش‌های اقتصادی است.

رحیمی با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه فاقد گزارش تفریغ بودجه دستگاه‌های عمومی است، گفت: گزارش تفریغ بودجه دستگاه‌های عمومی از جمله شهرداری‌ها به دلیل درج نشدن بودجه شهرداری‌ها در قانون بودجه انجام نگرفته است که البته امیدوارم این ایراد در آینده توسط مجلس برطرف شود.

رییس دیوان محاسبات کشور با قرائت منابع و مصارف بودجه سال 1391، گفت: منابع و مصارف بودجه سال 1391 پس از کسر ارقام لحاظ شده بالغ بر پنج میلیون و 665 هزار و 618 میلیارد ریال بود که نسبت به بودجه سال 1390، 11/44 درصد افزایش یافته است. بودجه 90 بالغ بر 83 هزار و 939 میلیارد ریال بود.

وی افزود: منابع عمومی دولت در سال 1391، 45/3 درصد مربوط به درآمدها و 48/4 درصد مربوط به دارایی‌های سرمایه‌ای و 6/3 درصد مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی بوده است.

رحیمی با اشاره به مصارف پیش‌بینی شده در بودجه گفت: مصارف عمومی پیش‌بینی شده در بودجه معادل 70 درصد به اعتبارات هزینه‌ای و معادل 27/5 درصد به اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و معادل 2/5 درصد به اعتبارات تملک دارایی‌های مالی اختصاص دارد.

رییس دیوان محاسبات کشور افزود: ماده واحده قانون بودجه 1391، 193 بند و جزء داشت که 81 بند و جزء معادل 42 درصد احکام قانونی کاملا رعایت شده است و 88 بند معادل 46 درصد احکام به صورت کامل رعایت نشده است، 17 بند جزء اهداف قانونگذار محقق نشده است و 20 بند جزء نیز فاقد عملکرد بوده است.

وی تصریح کرد: منابع وصول شده بودجه در سال 1391 بالغ بر شش میلیون و 276 هزار و 816 میلیارد ریال و منابع پرداختی بابت مصارف بالغ بر شش میلیون و 253 هزار و 25 میلیارد ریال است. این اعداد بیانگر تحقق 114/3 درصدی منابع و 114/2 درصدی مصارف کل است.

به گفته رحیمی، بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1391 معادل 29 درصد افزایش و بودجه مصارف 27 درصد کاهش یافت.

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به منابع عمومی وصول شده گفت: منابع عمومی وصول شده بودجه سال 1391 شامل 85/7 درصد و درآمدهای اختصاصی وصول شده معادل 60 درصد رقم پیش بینی شده این بودجه است.

وی با اشاره به درآمدهای مالیاتی بودجه 91 گفت: درآمدهای مالیاتی و درآمدهای ناشی از مالکیت دولت به ترتیب 87 و 65/7 درصد محقق شد. بیشترین اثر را در کاهش درآمدها داشته است. محقق نشدن کامل مالیات‌های مستقیم به دلیل اجرا نشدن طرح جامع مالیاتی اتفاق افتاد.

رییس دیوان محاسبات کشور افزود: بیشترین عدد تحقق‌ها مربوط به بخش مالیات در مالکیت دولتی است که سود سهام دولتی بیشترین اثر را در کاهش درآمدها داشته است.

به گفته رحیمی، با توجه به افزایش نرخ ارز در سال 1391، توقع افزایش درآمدهای گمرکی به وجود آمد ولی بر اساس عملکرد بانک مرکزی در مبنا قرار دادن نرخ ارز مرجع، محاسبه حقوق گمرکی و درآمدهای ناشی از آن کاهش داشته است.

انتهای پیام

کد N177088