دیدار بشار اسد با آوارگان در حومه دمشق/ دولت تامین نیازهای اساسی آوارگان را ادامه خواهد داد