با مصوبه مجلس؛

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی معین شد/ شرط برخورداری از تخفیف تسویه بدهی مالیاتی

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی معین شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نمایندگان مجلس با تصویب بندی نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی را معین کردند.

1- بر این اساس تا میزان 500 میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد.

2- نسبت به مازاد 500 میلیون ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 20 درصد.

3- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 25 درصد.

با تصویب نمایندگان مجلس به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد سال گذشته آنها یک واحد درصد و حداکثر تا 5 واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.