بزرگترین دشمن مسلمانان از نگاه آسیا تایمز

جهان اسلام,خاورمیانه

پایگاه اینرنتی آسیا تایمز در تحلیلی از وضعیت اسف بار کشورهای اسلامی مدعی شد اینکه گفته می شود غرب بزرگترین دشمن اسلام و مسلمانان است خیلی درست نیست و بررسی ها نشان می دهد بزگترین دشمن مسلمانان عمل نکردن آنها به دستورات و تعالیم اسلام است.

به گزارش خبرآنلاین این مقاله با تشریح برخی از اصلی ترین و مترقی ترین قوانین اسلامی از جمله مبارزه با فساد، ریشه کن کردن فقر، مبارزه با جهل و نادانی، انتخاب شدن حاکمان توسط مردم، مبازه با ستمگران و ظالمان، برقراری قسط و عدالت و مبارزه با اشرافی گری نوشت: به کشورهای اسلامی نگاه کنید و ببینید واقعا کدامیک از آنها در اجرای این قوانین شریف اسلامی موفق بوده اند.

اگر این قوانین در کشورهای اسلامی اجرا می شد وضعیت اسف بار امروز مسملمانان را شاهد نبودیم. در این مقاله از ایران، عراق و کویت به عنوان معدود کشورهای اسلامی که توانسته اند در این مسیر حرکت کنند نام برده شده و آمده است یک نگاه گذرا به سایر کشورهای اسلامی سراسر جهان نشان می دهد که اکثر حاکمان این کشورها اهتمامی به اجرای این قوانین ساده ندارند و تعداد کمی از آنها ممکن است به اجرای برخی از این قوانین نزدیک شوند و همین باعث شده است مسلمانان با وضع غم انگیزی روبرو باشند که بیشتر از اینکه ساخته دست غرب باشد ساخت دست خود آنهاست.

4949

کد N176290