نقض حقوق بشر در زندان مهاجران غیرقانونی در واشنگتن

واشنگتن

نیویورک، ایرنا - ماموران زندان مهاجران در ایالت واشنگتن، تهدید کردند که زندانیانی را که از روز جمعه دست به اعتصاب غذا زده اند وادار به خوراندن غذای اجباری از طریق بینی خواهند کرد که مغایر قوانین بین المللی حقوق بشر می باشد.

به گزارش ایرنا، اعتصاب غذای بیش از صد مهاجر غیرقانونی که در زندانی در واشنگتن در حالی پنجمین روز خود را پشت سر می گذارد که آن ها با خطر غذا دادن اجباری از سوی زندان بانان مواجه شده اند.

غذا دادن اجباری از طریق بینی طبق قوانین بین المللی حقوق بشر سازمان ملل غیرقانونی می باشد.

بر اساس تعریف سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا، در صورتی که فرد زندانی به مدت 72 ساعت غذا نخورد، باید وی را تحت مراقبت پزشکی قرار گرفته و در صورت لازوم با گرفتن اجازه از دادگاه می توان به اجبار به وی غذا داد.

اعتصاب کنندگان این زندان به علت سختگیری زندان بانان، شرایط بد زندان، و غذای نامناسب از جمعه دست به اعتصاب غذای زده اند.

اروپام 1908
کد N176123