کارکنان سازمان ملل در اعتراض به اخراج همکارانشان تجمع کردند

اخراج

نیویورک، ایرنا - گروهی از کارکنان سازمان ملل روز سه شنبه به حمایت از آن دسته از کارکنان این سازمان که بنا بر تصمیم مسئولان این نهاد بین المللی در معرض اخراج قرار گرفته اند با در دست گرفتن پلاکارد هایی در مقر این سازمان در نیویورک تجمع کردند.

به گزارش ایرنا صبح روز سه شنبه گروهی از کارکنان سازمان ملل متحد با در دست گرفتن پلاکارد هایی در راهرو های این سازمان راهپیمایی کردند و با اعتراض به تصمیم مسئولین این سازمان مبنی بر کاهش نیروهای انسانی همبستگی خود را با کارکنانی که در معرض اخراج قرار گرفته اند ابراز داشتند.

یکی از این تظاهر کنندگان بنام ارنستو موجامبو در پاسخ به سوال ایرنا در رابطه با دلیل این تصمیم مقامات سازمان ملل گفت : متاسفانه ماشین و تکنولوژی جایگزین انسان ها شده است. من شدیدا به این تصمیم اعتراض دارم و فکر می کنم این توهینی به شان انسان است.

وی با اشاره به این که هنوز از شمار دقیق کارکناناخراجی در ماه های جاری اطلاع دقیقی در دست نیست گفت بنا بربخش نامه های صادر شده یک هزار و هشتصد نفر از این کارکنان تا سال 2015 کار خود را از دست خواهند داد.

این کار مند سازمان در پاسخ به این سوال که آیا اعتراضات شما در تصمیم مسئولین اثری خواهد گذاشت یا نه گفت: کار دیگری از دستمان ساخته نیست تلاش ما این است که دست کم صدایمان را بگوش مردم برسانیم.

اروپام 1908
کد N176087