جاسوسی سازمان سیا از سناتورهای آمریکا

جاسوسی

نیویورک، ایرنا - رییس کمیته اطلاعات سنای آمریکا اعلام کرد که شواهد جدید حاکی از جاسوسی سازمان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از سناتورهای عضو این کمیته به دست آورده و خواستار پیگیری این مساله از سوی وزارت دادگستری آمریکا شد.

به گزارش ایرنا، دایان فاینستاین، سناتور دمکرات کالیفرنیا در نطقی طولانی در مجلس سنا از شواهد جدیدی که از جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا از اعضای کمیته اطلاعات مجلس سنا سخن گفت و از اتهامات مبنی بر بازداشت و بازجویی غیرقانونی سازمان سیا در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، رییس جمهور قبلی آمریکا بودند ابراز نگرانی کرد.

هفته پیش، روزنامه نیویورک تایمز خبر جاسوسی غیرقانونی سازمان سیا را افشا کرده بود که خشم و پی گیری سناتورهای این کمیته را به همراه داشت.

بنا به گزارش نیویورک تایمز، در جریان تحقیقات کمیته اطلاعات سنای آمریکا برای پیگیری بازداشت و بازجویی و شکنجه های غیرقانونی سازمان سیا در زمان بوش، این سازمان کامپیوترهایی را که حاوی میلیون ها مدرک سری بود در اختیار اعضای این کمیته گذاشته بود. این رایانه ها از سوی سیا برای جاسوسی علیه اعضای این کمیته مورد استفاده قرار گرفته است.

اروپام 1908
کد N176081