ارتباط سفر اشتون به تهران با فتنه 88 و وقایع اوکراین از نگاه روزنامه رسالت

روزنامه رسالت نوشت:

در کشور یک جریان منحط سیاسی هست که سر در آخور اجنبی دارد و در فتنه 88 به نفع سرویس‌های سیاسی و امنیتی غرب اقتدار ملی را به چالش کشید و منافع ملت را به نفع مطامع غرب به خطر انداخت و سرانجام با سد بیداری مردم در قیام تاریخی 9 دی سال 88 مواجه کرد.
امروز علائم خطرناکی مشاهده می‌شود، دوباره این جریان به مدد خارجی می‌خواهد فتنه سال 88 را باز تولید کند. این بار رسواتر و بی‌پرده‌تر از گذشته وابستگی و همبستگی خود را با قدرت‌های زورگوی جهانی به نمایش بگذارد. اگر در گذشته ملاقات‌ها و ارتباط سری و محرمانه بود، امروز در پوشش حقوق بشر و مقررات دیپلماتیک و احیانا توافقات اعلام شده و اعلام نشده خود را نشان می‌دهد.
مدل جدید مداخله، یک نسخه نخ‌نما از براندازی "سخت" و "نرم" است که در اوکراین تست شده است. برخی می‌خواهند به طور ناشیانه در ایران آن را تجربه کنند رئیس‌جمهور باید با هوشمندی این رویکرد را رصد کند و در عمل به سوگند خود در صیانت از استقلال کشور این حرکت ننگین را متوقف کند.

[span] [span]17302

کد N176068