سخنگوی وزارت خارجه امریکا : « فردین بازی» یعنی چی؟

آلن ایر

اعتماد نوشت:مثل اینکه بار دیگر دانش لغوی‌ام ناکافی در آمد: این اصطلاح «فردین بازی» یعنی چه؟

 آلن ایر، سخنگوی فارسی‌زبان وزارت امور خارجه  امریکا که علاقه و تسلطش بر زبان فارسی بر همگان روشن است روز گذشته در  صفحه شخصی خود از هموطنان ایرانی سوالی در مورد یک اصطلاح فارسی پرسید: او  در سوالی آورد: «سلام بر همه شما - مثل اینکه بار دیگر دانش لغوی‌ام ناکافی  در آمد: این اصطلاح «فردین بازی» یعنی چه؟»


17302

کد N176065