تظاهرات کارکنان و خبرنگاران رادیو و تلویزیون ملی پیشین یونان

رادیو و تلویزیون ملی,یونان

آتن- ایرنا - کارکنان وخبرنگاران رادیو و تلویزیون ملی پیشین یونان شامگاه سه شنبه با تجمع در مقابل مقرسابق این رادیو و تلویزیون دست به تظاهرات زدند.

بگزارش ایرنا، خبرنگاران و کارکنان رادیوو تلویزیون ملی یونان( ارت) که مدت 9 ماه اززمان تعطیل کردن آن توسط دولت می گذارد ، درحالیکه از حمایت شهروندان آتنی برخوردار بودند، با تجمع درمقابل ساختمان سابق این رادیو و تلویزیون ملی، دست به تظاهرات گسترده ای زدند.

کارکنان رادیو و تلویزیون سابق که پس ازتعطیل شدن آن، بصورت خودجوش و با حمایت های سازمان های مردمی به کار تولید خبر، پخش برنامه های متفاوت ومتنوع و برگزاری میزگرد های سیاسی می پردازند .

اتحادیه سراسری خبرنگاران یونان( اسه – ا) اتحادیه شورای پیشین رادیو و تلویزیون( پرس پرت)، تعدادی از احزاب سیاسی و سندیکاهها روز سه شنبه با انتسار بیانیه های جداگانه حمایت خود را از مبارزات خبرنگاران و کارکنان رادیو و تلویزیون ملی پیشین اعلام کرده بودند.

دولت یونان 9 ماه پیش به بهانه سوء استفاده مالی و اداری در رادیو وتلویزیون ملی که به صورت شورایی اداره می شد، بطور ناگهانی تصمیم گرفت که شبکه های تلویزیون ملی را تعطیل کند و قول داد که به جای آن ظرف مدت کوتاهی اقدام به تاسیس رادیو و تلویزیون ملی با ابعاد کوچکتری و با هزینه بسیارکمتری کند.

پس از9 ماه هنوز رادیووتلویزیون جدید بطور کامل راه اندازی نشده وفقط ازطریق شبکه های خصوصی تعدادی برنامه را در روز ارایه می کند.

دولت از اول سال میلادی جاری یعنی ازحدود 3 ماه پیش با اعلام اینکه شبکه ملی دولتی راه اندازی شده است، یک مقدار مالیات همراه قبض های برق تحت عنوان مالیات برای رادیو و تلویزیون ملی، برای مردم ارسال می کند که شهروندان موظف به پرداخت این مبلغ هستند.

اروپام**2170**1552
کد N176053