نماینده تهران خواستار تشکیل پارلمانی جهانی به منظور رسیدگی به حقوق جامعه زنان جهان شد

زنان

نیویورک، ایرنا- نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و رییس پارلمان زنان مسلمان خواستار تشکیل یک مجلس جهانی به منظور رسیدگی به حقوق همه انسان ها به ویژه جامعه زنان که در طول تاریخ از حقوق خود محروم بوده اند، شد.

به گزارش ایرنا لاله افتخاری که عصر سه شنبه به وقت محلی برای شرکت در پنجاه وهشتمین نشست سالانه مقام زن در سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، طی سخنانی اظهار داشت به عنوان نماینده مردم ایران و با اتکا به توفیق الهی و پیام تقرب وی در جهت اعتلا و رشد همه ابنای بشر، امیدوارم همگی ما در آینده شاهد شکل گیری پارلمانی با اهداف و خط مشی مشخص باشیم ، پارلمانی که بتواند شان و مقام انسانی ، عدالت و پیشرفت برای همه و بویژه زنانی که در طول تاریخ از حقوق حقه خود محروم بوده اند را به ارمغان بیاورد.

وی افزود تا آنجایی که به قوانین ایران مربوط می شود زنان و مردان ایرانی بطور یکسان از همه حقوق انسانی برخوردارند و در حوزه های تصمیم گیری و اجرایی نیز سمت های گوناگونی از قبیل معاونت ریاست جمهوری ، وزارت ریاست دانشگاه ها و استانداری و شهرداری ، وکالت و قضاوت را به عهده داشته اند.

وی اظهار داشت درایران ساختارهای تشکیلاتی متعددی برای حمایت از حقوق زنان شکل گرفته است، به عنوان مثال می توان به فراکسیون ویژه زنان در مجلس ایران وتصدی یکی از بانوان ایرانی به سمت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اشاره کرد.

افتخاری درادامه گفت: فصل سوم از قانون اساسی ایران بر ریشه کنی تبعیض و فراهم آوردن امکانات عادلانه ویکسان برای مردان وزنان ایرانی در همه حوزه ها تاکید دارد.

نماینده ایران افزود رویکرد های آینده بایستی در جهتی صورت گیرد که مانع خط مشی ها و سیاست های لطمه زننده به جامعه و بویژه حیات اجتماعی زنان بشوند.

وی از جمله رویکرد های پیشنهادی برای مقابله با بی عدالتی در مورد زنان به مقابله با اقداماتی از قبیل اشغال سرزمین های دیگر و یا مداخله در امور کشور ها و اعمال تحریم های غیر قانونی اشاره کرد.

رییس پارلمان زنان مسلمان این نکته که چنین اقداماتی منجر به بروز نا امنی در جوامع و در نتیجه لطمات جسمانی و روانی در میان زنان خواهد شد بعنوان مثال از آنچه که در جوامعی مثل سوریه ، افریقای مرکزی و میانمار رخ داده است اشاره کرد.

از جمله پیشنهادات نماینده ایران برای مقابله با بی عدالتی و تبعیض در جوامع به حذف تعابیری از قبیل ˈخشونت علیه زنانˈ و یا ˈدفاع از مقام زنˈ از فرهنگ رایج اشاره کرد و گفت این گونه تعابیر بر ضعف و ناتوانی زنان دلالت دارند.

افتخاری پیشنهاد کرد که اعضای این پارلمان جهانی با بررسی و مطالعه نقاط ضعف و درس ها و چالش های گوناگون مربوط به اهداف هزاره به ترمیم و تغییر این اهداف اقدام کنند.

نماینده ایران در نهایت سوال کرد در حالی که تصاویر ساخته و پرداخته رسانه ها از وضعیت زنان ایران به هیچوجه با واقعیت های موجود انطباق ندارند چگونه می توان با این موضوع برخوردی مناسب و سازنده داشت؟

اروپام 2253 **1908
کد N176044