کنگره ملی لیبی علی زیدان را برکنار کرد

آفریقا و خاورمیانه

منابع لیبیایی از رای عدم اعتماد نمایندگان کنگره ملی این کشور به علی زیدان و سپردن ماموریت های وی به وزیر دفاع تا زمان انتخاب نخست وزیر جدید خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع لیبیایی از برکناری علی زیدان نخست وزیر این کشور از سوی کنگره ملی(پارلمان) و مکلف کردن عبدالله الثنی برای اداره امور لیبی به طور موقت تا زمان انتخاب نخست وزیر جدید خبر دادند.

منابع لیبیایی بیان کردند: 124 نفر ازنمایندگان کنگره ملی لیبی رای به سلب اعتماد از زیدان دادند و وظایف وی را به مدت پانزده روز به  الثنی سپردند.