تاکید پارلمان کریمه بر حفظ حقوق اقلیت تاتار در نظام سیاسی جدید

آمریکا اروپا

پارلمان شبه جزیره کریمه با تصویب قطعنامه ای تضمین کرد در نظام سیاسی جدید اقلیت تاتار از حقوق گسترده تری برخوردار خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نمایندگان پارلمان کریمه از اعطای حقوق گسترده تر به اقلیت تاتار در نظام سیاسی جدید این منطقه خبر دادند. طی قطعنامه ای که امروز به تصویب پارلمان کریمه رسید، اقلیت تاتار در دستگاه قضایی و دولت آینده کریمه نقش خواهند داشت.

این قطعنامه همچنین بر انجام اصلاحات کلیدی در قانون اساسی جدید کریمه که شامل تصمین حفظ زبان تاتارها می شود، تاکید دارد. بر این اساس حداقل 20 درصد کرسی های پارلمان آتی کریمه به نمایندگان این اقلیت اختصاص می یابد.

این قطعنامه در حالی به تصویب پارلمان کریمه می رسد که تنها چند روز تا انجام همه پرسی جدایی این منطقه از اوکراین باقی مانده است. پارلمان کریمه امروز با انتشار بیانیه ای از استقلال کریمه از اوکراین خبر داده و از آن حمایت کرد. گفتنی است نخست وزیر کریمه اخیراً از تلاش دولت این منطقه برای حمایت از جامعه تاتارها و بازگرداندن افرادی از این اقلیت به موطن خود خبر داد که در سالهای دهه 1940 توسط دولت "جوزف استالین" تبعید شده اند.