پارلمان کریمه تامین حقوق تاتارها در این منطقه را تصویب کرد

اعاده حقوق تارتارها,بحران92

تهران-ایرنا-خبرگزاری ایتارتاس روسیه روز سه شنبه درگزارشی ازˈسیمفروپلˈ در منطقه خودمختار کریمه در کشور بحران زده اوکراین،از تصویب قانونی در پارلمان این منطقه برای تامین حقوق ˈتاتارهاˈ و ادغام آنها به جامعه کریمه خبر داد.

رییس بخش مطبوعاتی پارلمان کریمه اعلام کرد: براساس مصوبه جدید این پارلمان، جمهوری کریمه از این پس زبان رسمی تارتاهای کریمه و تاتارهای روسی و اوکراینی را در این منطقه، شوراهای شهری، همه نهادها و سازمان های منطقه به رسمیت می شناسد.

براساس این مصوبه، تاتارهای کریمه همچنین می توانند از نهادها و سازمان های مستقل و حتی کنگره ملی خود برخوردار باشند.

به گزارش ایتارتاس،ˈرستم مینیخانفˈ رییس جمهور تاتارستان روسیه نیز امروزهنگام تصویب این قانون در پارلمان کریمه خصو یافت.

ˈولادیمیر کنستانتینˈ رییس پارلمان کریمه نیز در کنفرانس خبری اعلام کرد که کریمه قصد دارد همکاری های خود با تارتارستان را در منطقه فدارل ولگای روسیه نیز گسترش داده و به تبادل تجربه با آنها ادامه دهد.

مترجمام**1378**5981
کد N175685