ادامه ارتباط گسترده رسانه های سعودی با تروریستهای مسلح در سوریه

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های سعودی همچنان به پوشش خبرهای مربوط به تحرکات گروههای تروریستی مسلح در سوریه و ارتباط نزدیک با این گروهها ادامه می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتباط رسانه های سعودی با گروههای تروریستی در سوریه همچنان به طور آشکار ادامه دارد و این رسانه ها، خبرهای مربوط به تحرکات و طرحهای این گروهها را در تلاش برای روحیه بخشی به آنها منعکس می کنند.

در این زمینه روزنامه الوطن که همانند دیگر رسانه های رسمی سعودی همچنان به حمایتهای گسترده خود از گروههای تروریستی برهم زننده امنیت و ثبات سوریه ادامه می دهد، از برنامه ریزی 30 هزار تروریست برای پیشروی به سمت دمشق برای محاصره آن خبر داده است.

این روزنامه به نقل از منابع وابسته به گروههای مسلح که از آنها به عنوان اپوزیسیون یاد می کند، نوشت حدود 30 هزار جنگجو از سمت جنوب به سمت دمشق پایتخت سوریه پیشروی می کنند تا این شهر را در محاصره خود قرار دهند.

برخی از گروههای تروریستی بر بخشهایی از حومه دمشق مسلط هستند. این منابع زمان آغاز تجاوز به دمشق را مشخص نکرده اند، اما به زعم آنها، این برنامه ریزی با هدف دفع حملات نیروهای ارتش و حزب الله لبنان است.

البته الوطن با اعتراف به تشدید اختلافات و شکاف میان گروههای تروریستی و نگرانی از ادامه این روند ادعا می کند که برخی گروهها به پیروزیهایی در برخی مناطق سوریه به ویژه در حومه دمشق دست یافته اند.

حمایت گسترده رسانه های سعودی از گروههای تروریستی در سوریه که با چراغ سبز و دستور سران عربستان ادامه دارد، در حالی است که رژیم سعودی مدعی مبارزه با تروریسم شده و فهرستی را اعلام کرده است که از نظر این رژیم جزء گروههای تروریستی به شمار می روند.