سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی :

رشد اقتصادی دربرخی از کشورها کاهش می یابد

کاهش

تهران-ایرنا- سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش روزآمدی رشد اقتصادی در برخی از کشورها اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی در این کشورها در سه ماهه اول سال 2014 نسبت به سه ماهه آخر 2013 کاهش می یابد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از پاریس، این سازمان همچنین اعلام کرد نرخ رشد اقتصادهای اصلی در شش ماهه اول سال 2014 کندتر از شش ماهه دوم سال 2013 خواهد بود؛ اما نسبت به سال 2012 بهتر است.

سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش خود افزوده است: بهبود اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ادامه دارد با آنکه کاهش فعالیت ها در بازارهای نوظهور به معنای رشد اقتصادی متوسط در سال آینده است.

براساس این گزارش ،آب و هوای بسیار بد در آمریکای شمالی و افزایش مالیات فروش در ژاپن نیز سرعت بهبود اقتصادی را کاهش داده است.

سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی با توجه به این امر از بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن خواست به سیاست های تزریق پولی خود ادامه دهند.

ˈرینتارو تاماکیˈ یکی از اقتصاددانان ارشد این سازمان در بیانیه ای اعلام کرد: بهبود تدریجی وضعیت اقتصادهای پیشرفته باعث امیدواری است، حتی با آنکه عوامل گذرا نرخ رشد را در ماه های اولیه سال جاری کاهش داده است.

این سازمان اقتصادی پیش بینی کرد نرخ رشد در آمریکا در سه ماهه اول سال 2014 به 1.7 درصد کاهش یابد که از نرخ رشد 2.4 درصدی این کشور در سه ماهه چهارم سال 2014 کمتر است.

در حالی که گزارش کامل ˈچشم انداز اقتصادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادیˈ در ماه مه (اردیبهشت/خرداد) برگزار می شود این سازمان گزارش جامع تری را در مورد اقتصاد جهانی با ارقام روزآمدشده نرخ رشد منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش نرخ رشد فصلی آلمان 3.7 درصد در سه ماه اول سال 2014و نرخ رشد فصلی فرانسه 7 دهم درصد بوده است.

بعضی اقتصادهای نوظهور شاهد فرار سرمایه بوده اند که به آسیب پذیری بعضی از این کشورها منجر شده است.

برزیل، ترکیه، هند و آفریقای جنوبی به همین دلیل وادار به افزایش نرخ سود برای جلوگیری از فرار سرمایه ها شده اند.

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی/ Organisation for Economic Co-operation and Development سازمانی بین المللی با 34 عضو است که اعضای آن متعهد به اصول اقتصاد آزاد و دموکراتیک هستند.

اروپام**9157**5981
کد N175607