فراخوان آماده باش به نیروهای ذخیره ارتش اوکراین

ایرنا نوشت:

 رییس جمهوری موقت اوکراین روز سه شنبه خواستار تشکیل گارد ملی و فراخوان نیروهای ذخیره و داوطلب ارتش برای مقابله با رویارویی احتمالی با روسیه شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ˈالکساندر تورچینوفˈ امروز از پارلمان خواست طرح دولت برای تبدیل نیروهای وابسته وزارت کشور به گارد ملی را تصویب کند تا ˈکشور بتواند از شهروندانش در مقابل مجرمان و تهاجم خارجی و داخلی دفاع کند.ˈ

تورچینوف در رابطه با بسیج نیروهای ذخیره نیز گفت:ˈاین فراخوان، هم خطاب به داوطلبان و هم خطاب به کسانی است که پیشتر در ارتش خدمت کرده اندˈ.

نیروهای روسیه در آستانه برگزاری همه پرسی در کریمه، آرایش نظامی خود پیرامون این شبه جزیره را تقویت کرده اند.

26149

کد N175510