پاکستان سه هزار مگاوات برق از امارات خریداری و از طریق خاک ایران منتقل می کند

ایران

اسلام آباد - ایرنا - وزارت آب و نیروی پاکستان اعلام کرد: قرارداد خرید و واردات سه هزار مگاوات برق توسط شرکت های انرژی امارات متحده عربی در دبی و انتقال آن از طریق خاک ایران به پاکستان نهایی شد.

به گزارش ایرنا، رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه های ˈداون و جنگˈ امروز به نقل از وزارت آب و نیروی این کشور گزارش دادند: قرارداد خریداری سه هزار مگاوات برق میان مقامات وزارت آب و نیروی پاکستان و شرکت ˈالعقیلیˈ دبی امضا شد.

رسانه ها به نقل از ˈخواجا محمد آصفˈ وزیر نیروی پاکستان نوشتند: انتقال برق توسط این شرکت عربی از طریق خاک ایران به پاکستان انجام شده و دکل های خطوط انتقال برق در خاک ایران نیز توسط شرکت های ایرانی احداث می شود.

ˈمحمد آصف ˈ تاکید کرد: با عرضه سه هزار مگاوات برق به شبکه ملی انرژی پاکستان ؛ مشکلات کمبود انرژی و قطع طولانی مدت برق در برخی مناطق این کشور رفع می شود.

در پاکستان به علت کمبود انرژی ؛ روزانه در شهرهای بزرگ بین 8 تا 12 ساعت و در مناطق دورتر و روستاها از 12 تا 20 ساعت بی برقی وجود دارد.

روزنامه ˈداونˈ پاکستان در این خصوص نوشت: شرکت بین المللی العقیلی از شرکت های برتر و دارای امتیاز در جهان در زمینه تولید برق محسوب شده و مشارکت قابل توجهی با شرکت های چندملیتی در حوزه توسعه انرژی دارد.

رسانه پاکستانی روزهای اخیر به نقل از منابع دولتی گزارش دادند: هیاتی از وزارت آب و نیروی پاکستان به منظور نهایی کردن قرارداد خریداری و واردات یک هزار مگاوات برق از ایران اواخر اسفندماه عازم ˈتهرانˈ می شود.

آساق ** 1095**1392
کد N174889