یک دیپلمات در سازمان ملل اعلام کرد؛

لیبی اصلی ترین عامل تجارت غیرقانونی سلاح

آفریقا و خاورمیانه

نماینده روآندا در سازمان ملل اعلام کرد: لیبی به عنوان اصلی ترین عامل تجارت غیر قانونی تسلیحات نظامی به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ،"ایوجین جاسانا"  نماینده دائم روآندا در سازمان ملل با اشاره بخ مسئله تجارت غیر قانونی تسلیحات نظامی گفت: بر اساس گزارشهای کارشناسان سازمان ملل در حال حاضر لیبی تبدیل به عامل اصلی تجارت غیر قانونی تسلیحات نظامی از جمله موشکهای دوش پرتاب شده است که آنها را از 14 کشور به صورت قاچاق خارج کرده و به برای دامن زدن به در گیریها به برخی مناطق ارسال می کند.

وی افزود: بر اساس گزارشها شبه نظامیان غیر دولتی بر اکثر انبارهای تسلیحات سیطره دارند و کنترل مرزها در این کشور بسیار ضعیف است و این مسئله یکی از موانع موجود در جلوگیری از ورود و خروج تسلیحات نظامی است.

پس از سقوط  "معمر قذافی" دیکتاتور سابق لیبی، انقلابیون توانستند بر انبار های سلاح و مهمات این کشور سیطره پیدا کنند و  هم اکنون تهدیدی برای امنیت این کشور محسوب می شوند.