چرا موسسه تنظیم نشرآثار امام خمینی در باره دیدگاه آیت الله مصباح موضع نمی گیرد

سایت جماران در پاسخ یکی از مخاطبان خود که پرسیده است چرا موسسه تنظیم و نشر آثار امام در برابر سخنان اخیر آیت الله مصباح مبنی بر اینکه " امام با لفظ جمهوریت موافق نبودند" و اظهارات آیت الله خزعلی در خصوص" مخالفت امام با رئیس جمهور شدن زنان"موضع نمی گیرد نوشت:

بر اساس مواضعی که موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) تاکنون چندین بار اتخاذ و اعلان کرده است؛ درباره نقل خاطرات - اگر شاهد قطعی بر دروغین بودن آن موجود نباشد - اظهار نظر نخواهد کرد و در عین حال این خاطرات را تنها در حد خاطره به رسمیت می‌شناسد و درباره تحلیل‌های مختلف -‌مخصوصا اگر از ناحیه صاحبان اندیشه باشد - خود را موظف به پاسخ‌گویی نمی‌داند، هرچند ممکن است آن تحلیل‌ها را درست نداند و توسط برخی از شخصیت‌های حقیقی که در موسسه مشغول کار هستند نسبت به آن نقدهایی را نیز منتشر کند. از این دست مطالب و سوال‌ها بسیار است.

 

1717

کد N173871