اعتصاب در شرکت آمریکایی در جنوب چین

چین,اعتصاب

پکن - ایرنا - به دنبال اخراج 19 نفر از شرکت ˈآی.بی.امˈ آمریکا در شهر شن جن در جنوب چین شماری از کارکنان این شرکت دست به اعتصاب زدند.

به گزارش ایرنا، رسانه های چین روز سه شنبه گزارش دادند که نزدیک به یک هزار نفر از کارکنان این شرکت پس از این اتفاقات در یک هفته گذشته دست از کار کشیده اند.

آی بی ام با شرکت لنووو چین همکاری نزدیک دارد و قراردادهای بسته شده میان طرفین به محل اختلافی برای برخی از کارکنان آی بی ام تبدیل شده و این شرکت بدون توضیح و پرداخت غرامت این 19 نفر را اخراج کرده است.

از سوی دیگر این کارخانه در شهر شن جن واقع در استان گوانگ دونگ در جنوب چین به این افراد گفته است که برخی از تجهیزات را از کار انداخته و کم کاری کرده اند و این تخطی از سیاست های سازمانی آنها محسوب می شود.

گفته می شود که یکهزار کارمند ای.بی.ام در مالزی نزدیک به هشت روز است دست به اعتصاب زده اند .

آی بی ام به این افراد اعلام کرده است که به دلیل فروخته شدن سهمش به لنووو چین با گرفتن 980 دلار غرامت داوطلبانه با شرکت چینی وارد همکاری شوند.

با این حال بیشتر اعتصاب کنندگان گفته اند که این مبلغ کافی نیست و حاضر نیستند کار تولید را از سربگیرند.

خبرگزاری شین هوا نیز اعتصاب شماری از کارکنان این شرکت آمریکایی در جنوب چین را تایید کرد.

آساق ** 2100 ** 1611
کد N173800