انتصاب علیرضا جهانگیری به سمت سفیر جدید ایران در هلند

سیاست خارجی,علیرضا جهانگیری,سفیر جدید ایران در هلند

جهانگیری پیش از این مدیرکل امور حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه بود/انگیری که در گذشته به عنوان رییس امور اداره مرزی و حقوق دریاهای وزارت امور خارجه و نماینده ایران در کنفرانس‌های بین‌المللی مرتبط با مسائل حقوقی، فعالیت کرده است.

به پیشنهاد محمدجواد ظریف و تصویب رییس جمهور، علیرضا جهانگیری به عنوان سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار ایران در هلند منصوب شد.

به گزارش ایلنا، جهانگیری که در گذشته به عنوان رییس امور اداره مرزی و حقوق دریاهای وزارت امور خارجه و نماینده ایران در کنفرانس‌های بین‌المللی مرتبط با مسائل حقوقی، فعالیت کرده است به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تایید روحانی به این سمت منصوب شد.

وی دارای دکترای حقوق بین‌الملل است.

علیرضا جهانگیری پیش از این مدیرکل امور حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه بود.

کد N173613