پنجمین نشست شورای امنیت درباره بحران اوکراین بی نتیجه ماند

شورا

نیویورک، ایرنا- اعضای شورای امنیت سازمان ملل عصر دوشنبه به وقت محلی در حالی پنجمین نشست اضطراری خود را در خصوص بحران اوکراین برگزار کردند که به دلیل اختلاف بین اعضا هیچ گونه نتیجه مثبتی به همراه نداشت.

به گزارش ایرنا، در این نشست که باردیگر به درخواست نماینده دائم اوکراین در سازمان ملل برگزار شد، کریستی لوکاس رییس دوره ای شورای امنیت رفراندوم الحاق کریمه به روسیه را یک اقدام غیر قانونی و در تضاد با قانون اساسی اوکراین توصیف کرد و گفت که چهار عضور دائمی شورای امنیت سازمان آن را رد کرده اند.

جرالد آراد نماینده دائم دولت فرانسه در سازمان ملل نیز گفت : تلاش همه کشور های غربی این است که راه حل صلح آمیزی برای این بحران پیدا کنند و از شدت گرفتن تنش های سیاسی جلوگیری نمایند.

وی افزود : همه کشورهای غربی عضو شورای امنیت در زمینه سیاست های مربوط به این بحران با یکدیگر اشتراک نظر دارند و این رفراندوم را غیر قانونی و در تعارض با حق حاکمیت ملی اوکراین می شناسند.

نماینده دائم فرانسه در سازمان ملل افزود در زمان حاضر ارتش روسیه با توسل به زور وارد خاک کریمه شده و بسیاری از کانال های ارتباطی در این کشور را تحت کنترل گرفته است.

وی افزود : مهم ترین مشکل کنونی شورای امنیت طرح فراندومی است که توسط دولت روسیه طراحی شده و موجب بروز بحران های بین المللی گسترده ای خواهد شد.

نماینده فرانسه گفت نهایت تلاش ما این است که روسیه را راضی کنیم تا قبل از اینکه اوضاع بیشتر از این بحرانی تر بشود برای حل این مشکل به مذاکره و گفت وگو روی آورد.

وی افزود : با تصریح موضع فرانسه در رابطه با رفراندوم مربوط به کریمه تاکید کرد که نتایج این رفر اندوم از نظر دولت متبوع او قابل قبول نخواهد بود.

مارک لیال گرانت نماینده دائم انگلیس در سازمان ملل تاکید کرد که دولت خود مختار کریمه این قدرت را ندارد تا بطور یک جانبه و بدون توجه به رای مردم اوکراین چنین رفراندومی را برگزار کند.

وی نیز بر این نکته تاکید کرد که هرگونه نتیجه ای که این رفراندوم در بر داشته باشد از نظر دولت انگلیس غیر قانونی است و بازتاب دهنده اراده و نظر مردم اوکراین محسوب نمی شود.

نماینده انگلیس با تاکید بر اینکه تمام تلاش ها برای متقاعد کردن روسیه بی نتیجه مانده است، گفت : این اقدام لطمه بزرگی به اعتبار روسیه زده و موجب انزوای کامل این کشور در عرصه بین المللی شده است.

اروپام 2253 **1908
کد N173596