شیخ الازهر مصر:

داشتن ˈحق وتوˈ در سازمان ملل عامل برهم زدن صلح جهانی است

مصر,وتو

تهران- ایرنا- شیخ الازهر مصر با انتقاد از داشتن حق ˈوتوˈی چند کشور به ویژه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل در زمینه مشکلات خاورمیانه و نحوه برخورد با رژیم صهیونیستی گفت: داشتن ˈحق وتوˈ خطرناک ترین عامل تخریب و برهم زدن صلح جهانی است.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، ˈمحمد مهناˈ مشاور شیخ الازهر و استاد حقوق بین الملل روز دوشنبه به نقل از ˈاحمد الطیبˈ رییس الازهر مصر افزود: سازمان ملل از تحقق اهداف ذاتی که برای آن تعیین شده، ناتوان است.

وی با یادآوری موانع موجود در نظام بین الملل گفت: خطرناک ترین عوامل تخریب صلح جهانی، وتوی قطعنامه های سازمان ملل و کثرت به کارگیری آن است؛ در واقع این مساله دست سازمان ملل را برای پیگرد و مجازات مجرمان و برقراری یک صلح عادلانه در بسیاری از مناطق ناآرام جهان می بندد.

محمد مهنا افزود: شیح الازهر در سخنانی گفته است که وتوی آمریکا درباره مسایل مربوط به اختلافات رژیم صهیونیستی با فلسطینی ها، مهمترین عوامل تروریسم بین الملل و تقویت آن به شمار می رود.

**مترجمام**1480*2023
کد N173588