رایزنی ترکیه برای عضویت در شورای امنیت

شورای امنیت

آنکارا - ایرنا - ˈاحمد داوداوغلوˈ وزیر امور خارجه ترکیه خواستار حمایت کشورهای حوزه کارایبب از عضویت این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.

به گزارش دوشنبه شب ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه ، داوداوغلو که برای شرکت در اجلاس کشورهای کاراییب ˈ کاریکام ˈ به وینست و گرنادین سفر کرده است ، دراین نشست خواستار حمایت کشورهای شرکت کننده در این اجلاس از ترکیه برای عضویت در شورای امنیت سازمان ملل در سال های 2015 – 2016 شد.

ترکیه خواستار عضویت در شورای امنیت به عنوان عضو غیر دائم شده است.

وزیر امور خارجه ترکیه در سخنانی در این اجلاس گفت : ترکیه در صورت عضویت در این شورا به ایجاد صلح و برقراری امنیت در جهانی که شاهد تغییرات منطقه ای و بین المللی است کمک خواهد کرد.

وی گفت : این کشور به ارائه کمک به منظور یافتن راه حل های جامع و پایدار برای مسائل جهانی در طول عضویت خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهدپرداخت.

وزیر امور خارجه ترکیه قرار است برای رایزنی به منظور عضویت این کشور در شورای امنیت با ˈ بان کی مون ˈ دبیر کل سازمان ملل نیز دیدار و گفت وگو کند.

خاورم ** 230** 3404
کد N173581