انتصاب سفیر جدید ایران در هلند

سیاست خارجی

به پیشنهاد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تصویب حسن روحانی رئیس جمهوری ؛ علیرضا جهانگیری به سمت سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در هلند منصوب شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جهانگیری پیش از این انتصاب ، مدیرکل امور حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه بود  .

جهانگیری همچنین در گذشته به عنوان رئیس اداره امور مرزی و حقوق دریاهای وزارت امور خارجه و نماینده جمهوری اسلامی ایران در کنفرانسهای بین المللی مرتبط با مسائل حقوقی فعالیت کرده است .

وی دارای دکترای حقوق بین الملل می باشد .