اتهامات یک مقام حزبی علیه نخست وزیر ترکیه

اردوغان

آنکارا - ایرنا - ˈدولت باغچه لیˈ رهبر حزب حرکت ملی دومین حزب بزرگ مخالف دولت ترکیه در مجلس این کشور ، ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر این کشور را به دیکتاتوری متهم کرد.

به گزارش ایرنا، باغچه لی روز دوشنبه در بین هواداران این حزب با اشاره به اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان ، اکثریت کرسی های مجلس ملی این کشور را در اختیار دارد ، افزود : اردوغان قوای مقننه ، مجریه و قضاییه را در اختیار دارد و در راستای دیکتاتوری گام بر می دارد.

وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی ترکیه بر تفکیک قوا تاکید شده است ، افزود : نخست وزیر ترکیه همچنین قصد دارد که رسانه های جمعی این کشور را نیز در اختیار بگیرد.

رهبر حزب حرکت ملی تصریح کرد : نخست وزیر ترکیه در پی در اختیار گرفتن تمامی رسانه های جمعی به سود خود است.

وی به تصویب قانون شورای عالی قضات و دادستان ها توسط مجلس ملی ترکیه اشاره و تصریح کرد : با تصویب این قانون ، قدرت وزیر دادگستری افزایش یافته است .

وی گفت: نخست وزیر ترکیه تنها در پی قدرت است و به هیچ یک از مخالفان خود حتی به نمایندگان حزب حاکم نیز اجازه سخن گفتن نمی دهد.

باغچه لی همچنین نخست وزیر ترکیه را به علت مذاکرات دولت آنکارا با ˈ عبدالله اوج آلان ˈ رهبر زندانی ˈپ.ک.کˈ به خیانت متهم کرد.

رهبر دومین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس این کشور با اشاره به عملیات فساد مالی و ارتشا گفت : نخست وزیر ترکیه در پی سرپوش گذاشتن به این پرونده که شماری از مقامات دولتی از جمله شخص وی و خانواده اش را در بر می گیرد، است.

خاوررم ** 230 ** 3404
کد N173460