بان کی مون : زنان جهان از نابرابری استخدامی رنج می برند

برابری

نیویورک، ایرنا - بان کی مون دبیر کل سازمان ملل گفت : در حالی که کمتر از دو سال به موعد دستیابی به اهداف هزاره باقی مانده است، هنوز عده زیادی از زنان در ازای انجام کار های برابر با مردان دستمزد های کمتری دریافت می کنند.

به گزارش ایرنا، بان کی مون در پنجاه و هشتمین کمیسیون مقام زن با اشاره به این که با نزدیک شدن به سال 2015 زمان کوتاهی برای دسترسی به اهداف توسعه هزاره باقی مانده است، شناسایی کمبود ها و چالش های مربوط به برابری میان زنان و بسیج همه نیروهای سیاسی فرهنگی و اقتصادی برای مقابله با این کمبود ها را محور همه تلاش های این کمیسیون اعلام کرد.

بان کی مون افزود در برنامه های آینده این کمیسیون برنامه ها و نشست های زیادی برای بررسی این کمبود ها طرح ریزی شده است

وی با قدر دانی از تلاش های اخیر نهاد های مختلف این سازمان برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره بر این نکته تاکید کرد که روز برابری زنان همواره از روز های برجسته در تقویم برنامه ها و فعالیت های او بوده است.

وی با اشاره به این که جهان برای دستیابی به هدف برابری میان زنان و مردان راه زیادی را طی کرده تاکید کرد که با اشاره به نزدیک شدن سال 2015 برای دستیابی به همه اهداف توسعه هزاره و بخصوص برابری اجتماعی میان زند و مرد زمان کوتاه و راه درازی در پیش است

دبیر کل سازمان ملل با ذکر این که در زمان حاضر فقط یک پنجم از سکو های پارلمانی جهان را بانوان در اختیار دارند، تاکید کرد که جهان به زنان بیشتری در حوزه های تصمیم گیری سیاسی، در سطوح دولتی و پارلمانی نیاز دارد.

وی اظهار کرد که به گواه تاریخ کشور هایی که به هدف برابری میان زنان و مردان دست پیدا کرده اند از اقتصاد پیشرفته تر و نیرومند تری برخوردارند و مه مصمم هستیم به این هدف مهم برسیم.

بان کی مون با ذکر این نکته که در زمان حال بسیاری از زنان و دختران جهان بدلیل مسائل مربوط به بارداری جان خود را از دست می دهند و شمار دختران جوان مبتلا به بیماری ایدز از مردان فزونی گرفته است گفت کمیته ای را برای سناسایی و مقابله با نارسایی های موجود در این زمینه ها مامور کرده است

دبیر کل سازمان ملل در نهایت حمایت کامل این نهاد را از همه تلاش هایی که برای از میان برداشتن عوامل نابرابری میان زنان و مردان صورت می گیرد، اعلام کرد.

در این نشست فومزی میامبو آنگوکا مدیرکل نهاد امور زنان سازمان ملل نیز با اشاره به این که نزدیک به صد سال از آغاز تلاش ها و مبارزات مربوط به برابری زنان و مردان گذشته است، اظهار امیدواری کرد امسال، سال پیروزی زنان در مبارزه با نا برابریها باشد.

وی با بیان این نکته که کاهش فقر، گسترش امنیت و برابری میان زنان و مردان از اهداف اصلی دفتر زنان سازمان ملل متحد است، تاکید کرد که از میان بردن فقر و برقراری امنیت با برابری اجتماعی میان زنان و مردان ارتباط تنگاتنگی دارد .

که قرار است از بیست و کیم مارس تا

پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون مقام زن از نوزدهم تا بیست و نهم اسفند ماه جاری در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد.

نمایندگان دولت های عضو کمیسیون مقام زن، ارکان ملل متحد و سازمان های غیردولتی از تمامی نقاط جهان در این اجلاس حضور خواهند داشت.

خانم شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در راس هیاتی در این نشست شرکت کرده است.

اروپام 2253 **1908
کد N173451