آیت الله حائری شیرازی:

سود بانك ها به مردم ربا نیست؟

سیاست داخلی

اول انقلاب ربا خوارها دستگیر شدند و به سزای اعمالشان رسیدند اما چرا الان ربا خوار وجود ندارد و یا ربا خوارها دستگیر نمی شوند زیرا راه ربا خواری عوض شده است و مرض بین سلامت مالی و ربا خواری از میان رفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینكه راه ربا خواری عوض شده و مرض بین سلامت مالی و ربا خواری از میان رفته است، گفت:وقتی که تورم به وجود می آید به خاطر این است که پول ارزشش را از دست می دهد. بانک ها به مردم سود می دهند اما آیا این ربا نیست؟ اگر قرض، قرض الحسنه باشد بدون سود است و غیر از آن ربا محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا آیت الله حائری شیرازی در مراسم گرامیداشت شهید حجه السلام احمد فقیهی با بیان این که مرکب قلم علما از خون شهدا با فضیلت تر است اظهار کرد: اعمال عبادی منافق و مومن مشترک است هر دوی آنها نماز می خوانند روزه می گیرند و جهاد می کنند اما این ولایت است که این دو را از یکدیگر جدا می کند.

وی افزود: در منافق ولایت طاغوت وجود دارد و در مومن ولایت الهی و این نقطه جدایی آنهاست. ولایت طاغوت موجب می شود منافق از نور به ظلمت برود اما ولایت الهی مومن را از تاریکی به نور می برد.

امام جمعه اسبق شیراز با بیان این که اعمال مومن موجب قرب او می شود، اظهار کرد: به همان اندازه که مومن در انجام اعمالش ثواب می برد منافق از خدا دورتر می شود. زیرا منافق با انجام اعمالش مغرور می شود و جهلش جهل مرکب است و دیگران فریفته او می شوند و در پی او حرکت می کنند. همانند معاویه که 100 هزار جنگجو داشت. البته کسانی که در راه منویات معاویه کشته شدند نیز ایثار داشتند ولی آنچه آنها کم داشتند بصیرت بود.

استاد حوزه علمیه با طرح این سوال که آیا قاتل شهید فقیهی به خاطر کارش پول گرفته است اظهار کرد: کار او ایدئولوژیک بود و از رجوی دستور می گرفت و پیش خودش فکر می کرد که دارد بهترین کار را انجام می دهد. البته به خاطر این که شهید فقیهی با کسی تعارف نداشت و بامنافقین برخورد می کرد به شهادت رسید.

آیت الله حائری شیرازی خطاب به حقوقدانان حاضر در این مراسم گفت: اول انقلاب ربا خوارها دستگیر شدند و به سزای اعمالشان رسیدند اما چرا الان ربا خوار وجود ندارد و یا ربا خوارها دستگیر نمی شوند زیرا راه ربا خواری عوض شده است و مرض بین سلامت مالی و ربا خواری از میان رفته است.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: وقتی که تورم به وجود می آید به خاطر این است که پول ارزشش را از دست می دهد. بانک ها به مردم سود می دهند اما آیا این ربا نیست؟ اگر قرض، قرض الحسنه باشد بدون سود است و غیر از آن ربا محسوب می شود.

وی با بیان این که یك صندوق در قم با500 هزار تومان سرمایه افتتاح شده است گفت: اکنون سرمایه این بانک در قم 250 میلیارد است دلیل آن چیست؟ اسلام می گوید اگر مدتی مال کسی در اختیار فرد قرار گرفته است طوری آن را بر گردانیم؛ که نه ظلم به قرض دهنده باشد و نه قرض گیرنده. کسانی همچون شهید فقیهی در آن زمان سعی می کردند با برخورد با ربا خواران این دستور اسلام را انجام دهند.

کد N173381