حاشیه های انتخاب آخرین استاندار دولت یازدهم؛

احتمال انتصاب نجار به ریاست ستاد مدیریت بحران/ ابراز تاسف وزیر از عدم انتصاب استاندار سابق