سردار شیرازی از دانشگاه جامع امام حسین(ع) بازدید کرد

در ابتدای این بازدید، سردار شیرازی مسئول دفتر نظامی فرمانده کل قوا با حسنی‌آهنگر فرمانده دانشگاه امام حسین(ع) دیدار کرد.

مسئول دفتر نظامی فرمانده کل قوا از دانشگاه جامع امام حسین(ع) بازدید کرد. 
به گزارش ایلنا، سردار شیرازی مسئول دفتر نظامی فرمانده معظم کل قوا از دانشگاه جامع امام حسین(ع) بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید، سردار شیرازی مسئول دفتر نظامی فرمانده کل قوا با حسنی‌آهنگر فرمانده دانشگاه امام حسین(ع) دیدار کرد.
سردار شیرازی بعد از این نشست از مراکز تحقیقاتی دانشکده و پژوهشکده‌های فنی و مهندسی، فاوا و علوم پایه بازدید کرد.

کد N173036