رحمانی فضلی خبر داد:

انتخاب دو گزینه پیشین استانداری خراسان به عنوان معاونین وزارت کشور

دولت

وزیر کشور در مراسم تودیع و معارفه استادار خراسان گفت:اسماعیل نجار و فروزان مهر دو گزینه ای که برای استانداری خراسان رضوی مطرح بودند به عنوان معاون وزیر کشور در وزارت کشور انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید استان خراسان رضوی که امروز در مشهد برگزار شد گفت: اسماعیل نجار و محمد حسین فروزان مهر دو گزینه ای که برای استانداری خراسان رضوی مطرح بودند به عنوان معاون وزیر کشور در وزارت کشور  انتخاب شدند.

در این مراسم علی رضا رشیدیان به جای محمد حسین فروزان مهر به عنوان استاندار جدید این استان منصوب شد.