با استقرار بازرسان در سازمان هواپیمایی كشوری صورت می‌گیرد:

بررسی علت سقوط هواپیمای غیرمسافربری فالكن

سیاست داخلی

بازرسان اداره كل نظارت و بازرسی امور راه و شهرسازی این سازمان در بازرسی فوق‌العاده با استقرار در سازمان هواپیمایی كشوری علت سانحه هواپیمای فالكن را بررسی می كنند.

سازمان بازرسی كل كشور علت سانحه هواپیمای فالكن غیرمسافربری متعلق به سازمان هواپیمایی كشوری را بررسی می‌كند.


به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی كل كشور، بازرسان اداره كل نظارت و بازرسی امور راه و شهرسازی این سازمان در بازرسی فوق‌العاده با استقرار در سازمان هواپیمایی كشوری علت سانحه هواپیمای فالكن را بررسی می كنند.


گفتنی است این هواپیما شامگاه دوشنبه 12 اسفند 1392 در جزیره كیش سقوط كرد و متأسفانه 4 سرنشین آن جان خود را از دست دادند.

کد N172900