با تصویب هیات وزیران:

آیین نامه تبادل هدایا به مقامات خارجی اصلاح شد

اصلاح آیین نامه

تهران - ایرنا - اصلاحیه آیین نامه تبادل هدایا به مقامات خارجی با تصویب هیات وزیران برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه اعلام کرد، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه آئین نامه تبادل هدایا به مقامات خارجی را تصویب کرد.

بر این اساس،آیین نامه تبادل هدایابه مقامات خارجی، عبارت ˈباید واجد شرایط زیر باشد، موارد استثنا با تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مستقل انجام گیردˈ به عبارت ˈبه تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه میزبان باید واجد شرایط زیر باشدˈاصلاح شد.

همچنین براساس این مصوبه اشیای اهدایی به مقام های خارجی ،نخست وزیران خارجی و شخصیت های هم تراز، تا پانزده میلیون ریال؛ وزیران خارجی و شخصیت های هم تراز، تا ده میلیون ریال؛ سفیران و معاونان وزیران خارجی و شخصیت های هم تراز، تا سه میلیون ریال و مدیران کل و سایر ملاقات شوندگان خارجی، تا دومیلیون ریال است.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهوری در تاریخ 13 اسفندماه 1392برای اجرا ابلاغ شده است.

سیام**1058 ** 1418
کد N172723