یک رسانه مصری منتشر کرد؛

افشاگری عضو جداشده از آل سعود درباره مسائل پشت پرده حکومتی در عربستان

آفریقا و خاورمیانه

یکی از اعضای ارشد جداشده از آل سعود در گفتگو با یک سایت مصری افشاگریهای جدیدی را درباره فضای پشت پرده اطلاعاتی و امنیتی در عربستان انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهزاده "خالد آل سعود" که از خاندان حاکم بر عربستان جدا شده است اخیرا گفتگویی با سایت مصری الشعب داده است که فیلم ویدئویی آن منتشر شده است.

وی در جریان این گفتگو با اشاره به افزایش فوق العاده ظلم و زورگویی در عربستان، تاکید کرد: در این کشور هیچ گونه آزادی بیان و آزادی عقیده وجود ندارد.

عضو جداشده از آل سعود همچنین با انگشت نهادن بر موضوع عدم مشارکت مردمی در شکل گیری حکومت و تصمیم گیریها در عربستان، افزود: ما در عربستان شاهد تفکیک قوای اجرایی، قانونگذاری و قضایی نیستیم و این مسئله کرامت شهروندان سعودی را پایمال کرده است.

وی با اشاره به نگرانی شدید آل سعود از قیامهای عربی، پیش بینی کرد در برهه پیش رو شاهد افزایش اقدامات سرکوبگرانه و دستگیری مردم عربستان باشیم.

یه گفته خالد آل سعود، دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی مخالفان خود را در خارج از کشور تحت پیگرد قرار می دهد. به نظر وی، مخالفان جوان در داخل عربستان با وجود سیاستهای سرکوبگرانه هم اکنون جایگاه مناسبی دارند.

وی همچنین با اشاره به تماسهای پشت پرده و مستحکم میان نظام سعودی و آمریکا، افزود: واشنگتن از سرنگونی آل سعود نگران است و هیچ اهمیتی به مسائل حقوق بشری و آزادیها در عربستان نمی دهد.