کارشناس روس: محاسبات آمریکا در اوکراین اشتباه از آب درآمد

اوکراین بحران92 جنگ سرد,صدای روسیه

مسکو- ایرنا- سردبیر یک نشریه روسی با اشاره به گرفتاری غرب و آمریکا در اوکراین و وضعیت بسیار دشوار این کشور گفت: محاسبات آمریکا در اوکراین که بر استقرار سریع نیروهای طرفدار غرب و بازگشت وضعیت این کشور به حالت عادی مبتنی بود، نادرست از آب درآمد.

به گزارش ایرنا، فئودور لوکیانف سردبیر نشریه ˈروسیه در سیاست جهانیˈ روز دوشنبه در گفت وگو با رادیو دولتی صدای روسیه یادآور شد: آمریکا با بکارگیری شیوه های اعمال شده در خاورمیانه در اوکراین ویژگی های این کشور را در نظر نگرفت.

وی افزود: در جریان وضعیتی که در اوکراین بروز کرد بخاطر پیوندهای ضعیف غرب و شرق این کشور، بحران شدید پیش آمد. به همین دلیل غرب مجبور شد به رویارویی با روسیه متوسل شود.

کارشناس روس این نظریه را که روسیه و آمریکا در راس اردوگاه غرب وارد جنگ سرد جدید شده اند، رد کرد و گفت: مخالف آن هستم که هر رویارویی ژئوپلیتیکی را جنگ سرد نامید.

وی افزود: زیرا جنگ سرد نوع خاصی از رویارویی بود که در حال حاضر بنا به دلایلی تکرار نخواهد شد چون نظام کنونی جهانی دوقطبی نیست که از شرایط یکسان برای نابودی یکدیگر برخوردار باشند.

سردبیر نشریه روسیه در سیاست جهانی گفت: هر چند که روسیه و آمریکا قادر به نابودی یکدگیر هستند اما آمریکا با دوره جنگ سرد تفاوت اساسی کرده و روسیه هم شباهتی به شوروی ندارد.

وی ادامه داد: بنابرین این یک جنگ سرد نیست، بلکه مرحله جدید ناآرامی سیاسی است که بر اثر ناتمام ماندن جنگ سرد بروز کرده است.

کارشناس روس معتقد است که رویارویی روسیه و غرب ممکن بود در کشور دیگری رخ دهد اما به صورت تصادفی در اوکراین به وقوع پیوست.

وی تاکید کرد: اوکراین خط قرمز پررنگ روسیه است که اجازه نخواهد داد از آن عبور کنند.

لوکیانف این نظریه را که آمریکا طرح حیله گرانه ای را در اوکراین کشیده بود، بی اساس دانست و افزود: آنها مطابق شیوه معمول خود رفتار کرده و در ابتدا سر و صدا نکردند.

وی اضافه کرد: آنها مجبور شدند سر و صدا کنند زیرا شیوه ای که بکار گرفته بودند کارساز نبود و در حال حاضر هم گرفتار مساله اوکراین شده اند

و الان مساله فقط اوکراین نیست و بحرانی که بروز کرده بسیار عمیق است و ابعاد آن ممکن است در آینده هم گسترش بیابد و به ابعاد بحران کارائیب نزدیک شود.

اروپام/2242**518** 1337
کد N171975