ویژه برنامه های نوروز در تاجیکستان برگزار می شود

نوروز

دوشنبه - ایرنا - شهرداری دوشنبه پایتخت تاجیکستان وی‍ژه برنامه هایی برپایی آیین نوروز باستانی را با حضور گسترده مردمی در این شهر اعلام کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، این ویژه برنامه ها با عنوان «جشن بزرگ» از صبح 21 مارس - یکم فروردین ماه سال 93 در مکانی با عنوان «نوروزگاه» در شهر دوشنبه آغاز می شود.

بر اساس این گزارش، این مراسم با پیاده روی مردمی ساکنان چهار ناحیه از شهر دوشنبه از پارک ها و حضور مردم در «نوروزگاه» آغاز می شود.

برنامه آتشبازی در پارک پیروزی شهر و تجلیل از نوروز بین المللی در قالب برنامه های فرهنگی و هنری آغازگر این مراسم خواهد بود.

در مراسم «جشن بزرگ» در میدان «نوروزگاه» هفت تشت برای آتشکده و هفت مجمر برای سپند گذاشته می شود و کار آرایش تحت جمشید در نوروزگاه با سنت های نوروزی و ملی پیش بینی شده است.

همچنین برگزاری مسابقات ورزشی مختلف از جمله کشتی ملی و اسبدوانی از جمله این برنامه ها خواهد بود.

جشن سنتی نوروز در تاجیکستان که 80 سال زیر سلطه نظام کمونیستی شوروی بود چند سالی است که احیا شده و پنج روز نخست بهار هر سال نیز به مناسبت جشن های نوروزی در این کشور تعطیل رسمی اعلام شده است.

نوروز در این کشور به نام «جشن بزرگ» معروف است و شکل عمومی و دسته جمعی در سه روز نخست خلاصه می شود.

آساق**1663**1545
کد N171451