سناتور راند پل نامزد انتخاب ریاست جمهوری آمریکا می شود

انتخابات

نیویورک، ایرنا- راند پل، یک سناتور جمهوریخواه ا ز ایالت کنتاکی آمریکا گفت که برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا نامزد خواهد شد، اما تصمیم نهایی را در این زمینه در ماه نوامبر پس از برگزاری انتخابات میان دوره ای کنگره خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا این سناتور جمهوریخواه روز یکشنبه تصریح کرد که شعارهای لیبرتارین وی در جذب جوانان به حزب محافظه کار جمهوریخواه آمریکا موثر می تواند باشد.

راند پل اخیرا در یک نظر سنجی با کسب 30 درصد آرا محبوب ترین چهره جمهوریخواهان شناخته شده است.

میت رامنی، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری قبل آمریکا بود که با فاصله اندکی از اوباما شکست خورد.

اروپام 2251 **1908
کد N171173