اعتصاب غذای مهاجران غیرقانونی در زندان واشنگتن آمریکا

حقوق بشر

نیویورک، ایرنا- بیش از 750 مهاجر خارجی غیرقانونی در زندان ایالت واشنگتن آمریکا دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش ایرنا سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا با اذعان به این موضوع اعلام کرد که این زندانیان از روز جمعه دست به اعتصاب غذا زده اند.

به گفته یک کوشنده حقوق مهاجران، اعتصاب کنندگان به سختگیری زندان بانان معترض بوده و خواستار بهبود شرایط زندان و غذا هستند.

بر اساس تعریف سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا، در صورتی که فردی زندانی به مدت 72 ساعت غذا نخورد از لحاظ فنی به عنوان اعتصاب کننده غذا تعریف می شود.

هم اکنون در این زندان بیش از یک هزار و 300 مهاجرغیرقانونی در بازداشت به سر برده و بیشتر آن ها با احتمال اخراج از خاک آمریکا روبرو هستند.

اروپام 2251 **1908
کد N171169