عبدالمالک الحوثی:

دولت یمن با تروریستها همدست است

آفریقا و خاورمیانه

رهبر گروه حوثی یمن ضمن هشدار درباره تبعات خدشه وارد شدن به استقلال یمن از همسویی دولت این کشور با تروریستها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، عبدالمالک الحوثی تاکید کرد: برنامه و خط مشی برای پنهان ومرموز ماندن ترورها وجود دارد و هیچ جدیتی از سوی دستگاههای امنیتی در برخورد با این موضوع وجود ندارد.

وی افزود: دولت مسئول است زیرا اقدامی در قبال ترورهای مرموز انجام نداده است.رژیم با ترورها همسوست و هیچ حس ملی نسبت به ساکنان خود ندارد.

رهبر جنبش انصار الله یمن بیان کرد: این ترورها بحران امنیتی و ناکارآمدی دولت را نشان می دهد.دولت باید کنار برود زیرا ناکارآمد است.تغییرات انجام شده در کابینه نمایشی و با هدف ساکت کردن ملت یمن است.

وی افزود: اگر یمن استقلال نداشته باشد زیان آن متوجه همه خواهد شد.