چین برای کره شمالی خط قرمز تعیین کرد

آمریکا اروپا

چین با تعیین خط قرمز برای کره شمالی اعلام کرد که اجازه نخواهد داد در شبه جزیره کره جنگ به وجود آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، چین اعلام کرد اجازه نخواهد داد در شبه جزیره کره جنگ یا بی ثباتی به وجود آید.

چین اعلام کرد برقراری صلح در این منطقه از طریق برچیدن سلاح های هسته ای صورت خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این خصوص گفت: شبه جزیره که ورودی چین است و ما برای این منطقه خط قرمزی داریم و آن این است که اجازه نخواهیم داد در این منطقه جنگ یا بی ثباتی به وجود آید.

این مقام چینی از کره شمالی و رقیبای آن خواست تا از خود خویشتنداری نشان دهند و گفت: برقراری صلح در منطقه از طریق عاری شدن منطقه از سلاح هسته ای صورت خواهد گرفت.

ونگ سخنگوی وزارت خارجه چین در ادامه گفت: مقابله می تواند موجب بروز تنش و جنگ در منطقه شود امری که برای منطقه فاجعه به دنبال خواهد داشت.