رئیس شورای نجات الانبار:

اقدام نظامی تنها راهکار حل بحران فلوجه است

آفریقا و خاورمیانه

یکی از اعضای شورای نجات الانبار اقدام نظامی را تنها راه حل بحران فلوجه و آزادی آن از لوث تروریستهای وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، حمید الهایس تاکید کرد: آزادی فلوجه از لوث وجودداعش فقط با راهکار نظامی میسر می شود.

رئیس شورای نجات الانبار اعلام کرد: فلوجه فقط با استفاده از ارتش آزاد می شود و آزادی ساکنان و اسیران از راه نظامی میسر می شود و پس از پایان آموزش نیروهای امنیتی که به پلیس و ارتش در الانبار پیوسته اند اقدام نظامی انجام می شود.

الهایس افزود: دولت با آموزش تعدادی از ساکنان عشایر موافقت کرده است و آنها هم اکنون در پایان دوره آموزشی به سر می برند و آماده حمله به القاعده می شوند.حمله نظامی به فلوجه با مشارکت پلیس و ارتش و عشایر و با حفظ جان غیرنظامیان انجام می شود.ما در حال بررسی مکانهای حضور سرکرده های داعش،حامیان آنها و مراکز محل تجمع آنها هستیم.