قاووق:

حذف مقاومت از بیانیه وزارتی لبنان به نفع رژیم صهیونیستی است

آفریقا و خاورمیانه

معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان ضمن تاکید بر توان مقاومت حذف مقاومت از بیانیه وزراتی را به نفع رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، نبیل قاووق اعلام کرد: تنها طرفی که ازحذف مقاومت از بیانیه وزارتی سود می برد رژیم صهیونیستی است.

معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان افزود: مقاومت برای آزاد سازی مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا ضروری است.اتخاذ استراتژی برای تضمین حق لبنان در بهره برداری از نفت در برابر مطامع رژیم صهیونیستی ضروری است.

قاووق اعلام کرد: حزب الله برای حضور در دولت نجنگیده و دلیل حضور در دولت برای مقاومت بوده است.ما حاضر به تحمل هر اهانت و فشاری برای حمایت از مقاومت هستیم.کسانی که به دنبال حذف مقاومت از بیانیه وزارتی هستند به خوبی می دانند که به دنبال امری محال یعنی حذف مقاومت از آن هستند.

وی تاکید کرد: کسانی که تصور می کنند مقاومت به سبب تغیر معادلات و از روی ضعف روند تشکیل دولت را هموار کرده است سخت در اشتباه هستند زیرا مقاومت در بهترین شرایط سیاسی،میدانی و نظامی به سر می برد و حامی لبنان در برابر خطر تکفیری هاست.

قاوووق افزود: کسانی که فکر می کنند اوضاع به نفع آنهاست سخت در اشتباه هستند زیرا مقاومت بر توان خود افزوده است و مرحله دشوار تهدیدات را پشت سر گذاشته است.آنها از توطئه علیه مقاومت چیزی به دست نمی آورند.