کمیته اقتصاد مقاومتی در کمیسیون کشاورزی مجلس تشکیل شد

کمسیون کشاورزی,مقاومت 92

تهران-ایرنا-عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به این که کمیته تخصصی اقتصاد مقاومتی متشکل از 5 نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، نمایندگان مرکز پژوهشهای اسلامی و مشاوران کمیسیون تشکیل شد گفت: اعضای این کمیته باید راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی را بررسی و تدوین کند.

«حسین نیاز آذری» روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه این کمیسیون اظهار داشت: 7 بند از بیانیه 24 ماده ای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی به این کمیسیون مربوط می شود.

وی با اشاره به این که در جلسه امروز کمیسیون کشاورزی کمیته تخصصی اقتصاد مقاومتی تشکیل شود گفت: هیات رییسه مجلس در جلسه ای با روسای کمیسیون های 13 گانه مجلس به اعضای این کمیسیون ها ماموریت داده تا راهکارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را در حوزه کاری خود تدوین کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا و به منظور شناسایی و تدوین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، یک کمیته ویژه اقتصاد مقاومتی در کمیسیون کشاورزی مجلس تشکیل شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: کمیته تخصصی اقتصاد مقاومتی متشکل از 5 نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، نمایندگان مرکز پژوهشهای اسلامی و مشاوران کمیسیون تشکیل شد و آنان باید راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی را بررسی و تدوین کنند.

وی تاکید کرد: بعد از شناسایی و تدوین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی توسط کمیته تخصصی ، این راهکارها به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.

سیام**9121 *1449
کد N170810