تحولات اوکراین/

تظاهرات ساکنان سیمفرپل در حمایت از برگزاری همه پرسی درباره کریمه

آمریکا اروپا

هزاران نفر از ساکنان شهر سیمفرپل در شبه جزیره کریمه تظاهراتی در حمایت از برگزاری همه پرسی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، بیش از ده هزار نفر از ساکنان شهر سیمفرپل در شبه جزیره کریمه در حمایت از برگزاری همه پرسی درباره کریمه تظاهرات برگزار کردند.

سرگئی اکسیانوف نخست وزیر منطقه شبه جزیره کریمه در سخنانی در برابر تظاهرکنندگان از ساکنان شبه جزیره خواست که مشارکت قوی در همه پرسی شانزدهم مارس داشته باشند.

وی افزود: با دوستان و خویشاوندان خود تماس برقرار کنید و از آنها بخواهید که به مراکز محل برگزاری همه پرسی بیایند و رای خود را اعلام کنند.همگی پیروز خواهیم شد و روسیه با ما است.

از سوی دیگر در شهر دونیتسک در شرق اوکراین حدود 1500 نفر با حضور در خیابانها اعتراض خود را به مقامات جدید این کشور نشان دادند.معترضان پرچمهای اتحاد جماهیر شوروی سابق را حمل کردند و خواستار برگزاری همه پرسی درباره سرنوشت استان دونیتسک و آزادی آندری گوباریف که در هفت مارس بازداشت شده است شدند.