شبکه الاخباریه سوریه:

راهبه های سوری امروز آزاد می‎شوند

آفریقا و خاورمیانه

یک شبکه تلویزیونی سوریه امروز در خبری کوتاه از احتمال آزادی راهبه های سوری که توسط گروههای مسلح به گروگان گرفته شده اند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الاخباریه سوریه در خبری کوتاه از احتمال آزادی راهبه های سوری که در شهر معلولا به گروگان گرفته شده بودند خبر داد.

این شبکه اعلام کرد: احتمال دارد که راهبه های سوری امروز توسط گروههای مسلح  آزاد شوند.

منابع امنیتی اخیرا از رایزنی های برخی کشورهای منططقه با مخالفان سوری در زمینه آزادی راهبه های مسیحی خبر داده بودند. راهبه های شهر معلولا پس از اینکه توسط تروریستها به گروگان گرفته شدند به منطقه یبرود در حومه دمشق منتقل شدند.