با مصوبه مجلس؛

مدت اجرای آزمایشی قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی یک سال تمدید شد

مجلس

با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون تاسیس مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی و غیر دولتی به مدت یک سال تمدید شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، با درخواست بیش از 50 نفر از نمایندگان برای بررسی لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با 150 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر با کلیات لایحه تمدید یک ساله اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی موافقت کردند.

نمایندگان سپس ماده واحده این لایحه را با 144 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه مجلس مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 78.5.6 از تاریخ 92.5.6 برای یک سال تمدید شد.

عطاءالله سلطانی در موافقت با تصویب این لایحه گفت: تاریخ پایان اجرای این قانون در  92.5.6 بوده و از این تاریخ عملا مدارس غیردولتی به صورت غیرقانونی اداره می شوند.

و با تصویب این لایحه مدارس از بلاتکلیفی نجات پیدا می کنند.