تخلیه دانشگاه جورج تان آمریکا پس از تهدید به بمبگذاری

حادثه

نیویورک، ایرنا- به دنبال یک تماس تلفنی مشکوک درباره بمبگذاری در دانشگاه جورج تاون این دانشگاه توسط پلیس تخلیه شد ولی پس از بازرسی از آن مشخص شد که این تهدید دروغ بوده است.

به گزارش ایرنا عصر شنبه فردی ناشناس با کتاب فروشی دانشگاه جورج تاون در شهر واشنگتن دی سی تماس گرفته و اعلام می کند که بمبی در آنجا گذاشته است.

به دنبال این تماس پلیس بخشی از این دانشگاه را تخلیه می کند ولی پس از چندین ساعت جستجو مشخص می شود که بمبی در کار نبوده و این تهدید دروغ بوده است.

پلیس اعلام کرده که در حال انجام تحقیقات برای یافتن سرنخی درباره این فرد ناشناس است.

دانشگاه جورج تان از مراکز معتبر علمی آمریکا به شمار رفته و در پایتخت آمریکا واقع است.

اروپام 2251 **1908
کد N168913